Kontakt

BRENNA

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, tel. 33-858-69-71
it@brenna.org.pl
www.brenna.org.pl
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77, tel. 33-853-65-50
opkis@brenna.org.pl

USTROŃ

Informacja Turystyczna
Rynek 2, tel. 33-854-26-53, 502-628-591
informacja@ustron.pl
www.spiru.pl
www.uphillmtb.pl

SZCZYRK

Informacja Turystyczna
ul. Beskidzka 41, tel. 33-815-83-88
it@szczyrk.pl
www.szczyrk.pl

WISŁA

Centrum Informacji Turystycznej
Pl. Hoffa 3, tel. 791-400-485, 33-855-34-56
informacja@wisla.pl
www.wisla.pl

ISTEBNA

Informacja Turystyczna
Istebna 68, tel. 33-855-61-58
promocja@ug.istebna.pl, istebna@silesia.travel
www.istebna.eu

JAWORZE

Informacja Turystyczna
ul. Wapienicka 25, tel. 33-488-31-16
biuro@opgj.pl
www.opgj.pl

TRINEC

Městské Informační Centrum
ul. Lidicka 541, tel. +420-558-999-110,
+420-558-999-119
ic@knihovnatrinec.cz
www.info-trinec.cz

MOSTY U JABLUNKOVA

Gorolské turistické informační centrum, příspěvková organizace
Mosty u Jablunkova 381, tel. +420 558 341 586
+420 603 825 226
ic@gotic.cz
www.gotic.cz

JABLUNKOV

JACKi Jablunkovské centrum kultury a informací
Jablunkov, Mariánské náměstí 1, tel. +420 558 358 013
info@jablunkov.cz
akce@jablunkov.cz
www.jackijablunkov.cz

TELEFONY ALARMOWE

    POGOTOWIE RATUNKOWE:   999

    POLICJA:   997

    STRAŻ POŻARNA:   998

     GOPR:   985, 33-829- 69-00, 601-100- 300