Popis projektu

Na kole přes Beskydy

BRENNA A OKOLÍ, MTB TRASY
10 návrhů tras - výletů na horském kole v prostředí Beskyd bylo zpracováno v rámci projektu  „Na kole přes Beskydy“.
Jde o autorské návrhy výletů a nepředstavují vytyčené cyklostezky, i když se v některých případech kryjí s průběhem značených tras. Trasy tvoří rozvinutí a doplnění MTB tras v okolí Ustroně a Istebné.
Z našich návrhů si vybere každý:
- velmi snadné a snadné trasy po nábřežích jsou návrhy pro rodiny s dětmi a pro začínající a méně trénované cyklisty
- středně těžké a těžké pro ty, kdo se vypraví do okolí Równice, Kotarze, Starého Gronia, Grabowé
- velmi těžké trasy vyžadující skvělou kondici a dobré technické schopnosti, jako třeba horský výlet kolem Brenné nebo výlet na Skrzycznu a Błatniou.

 

Produktový management:

  • odborné podklady pro zhotovení tištěné cykloturistické mapy
  • texty a podklady pro reklamní leták
  • odborné texty a podklady pro PR kampaň na internetu
  • expertní zajištění odborného programu studytour do centra MTB singletrail v Moravském Krasu
  • odborné korektury při rozšiřování www.mtbbeskydy.cz
  • celkové expertní konzultace a odborný dohled nad produktem
  • garant propojení prvků vznikajících v rámci projektu s již existujícími produkty v regionu

 

Studie Singltreilly Těšínské Beskydy

Cílem této Studie je pilotně zahájit práce na obohacení produktu MTB v Těšínských Beskydech. Obohacení/inovace tohoto produktu bude spočívat ve využití přírodních a historických podmínek pro trávení  pobytu turistů v regionu.
Singletrail jsou úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty prověřené metodiky, díky které se Singletrail stává uceleným produktem pro rekreaci v přírodě. Singletrail je jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do terénu, na které zažijete opravdovou zábavu.

 

 

 

Projekt  „Na kole přes Beskydy” spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR