Projekt "Rowerem przez Beskidy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Projekt „Na kole přes Beskydy” spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR

Na kole přes Beskydy

Zobrazit trasu

 

Doporučené trasy

 

 

Soutěž

 

Zobrazit více

 

 

 

Zprávy

 

 

Zobrazit více

 

Galerie