Monthly Archives: wrzesień 2021

4. Rodzinny Rajd Rowerowy

Górki Małe - parking k/Przedszkola Publicznego nr 1

Rodzinny Rajd Rowerowy ma charakter przejazdu rowerem po wyznaczonej trasie. Bez pomiaru czasu i ścigania się.

Zorganizowano w ramach trwałości projektu "Beskidy na rowerze " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -...

Uphill MTB Beskidy – etap Brenna-Błatnia

Uphill MTB Beskidy - etap Brenna-Błatnia

5 edycja breńskiego etapu MTB Beskidy. Uphill na Błatnią na stałe zagościł w kalendarzu imprez sportowych gminy Brenna.
24 lipca 2021r. godz. 11:00

Zorganizowano w ramach trwałości projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska i budżetu...

Projekt "Rowerem przez Beskidy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Projekt „Na kole přes Beskydy” spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR