Tworzymy MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM w gminie Brenna!

Tworzymy MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM!
Do akcji mogą dołączyć: obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne oraz inne obiekty (handlowe, usługowe, instytucje).

Korzyści dla Twojego obiektu:

  • Oznaczenie i wyróżnienie obiektu na mapach turystycznych
  • Promocja na stronie internetowej www.rowerybrenna.pl, www.mtbbeskidy.pl, www.brenna.org.pl
  • Dostęp do bezpłatnych materiałów turystycznych (mapy, przewodniki) związanych z turystyką rowerową
  • Zainteresowanie mediów efektami realizacji projektu (prasa branżowa, lokalna, regionalna, ogólnopolska)
  • Podniesienie prestiżu certyfikowanych obiektów bazy turystycznej /bogatsza oferta, wzrost atrakcyjności, większa ilość turystów
  • Szybki i pewny dostęp do wszystkich informacji związanych z turystyką rowerową(imprezami rowerowymi organizowanymi w regionie)
  • Powiększenie zasięgu oddziaływania produktu na teren Czech poprzez wzajemną promocję w ramach projektu „Rowerem przez Beskidy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Jak zdobyć Certyfikat "Miejsce Przyjazne Rowerzystom"?
1. Spełnić określone kryteria w zależności od rodzaju obiektu (w załączniku)
2. Dostarczyć do Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna Deklaracje Uczestnictwa (w załączniku)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

KRYTERIA CERTYFIKACJI - TABELA

PROCEDURA CERTYFIKACJI

 

Comments are closed.